Projenin Tarihçesi

Projeye yönelik ilk adım 18 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen “Halk Kütüphaneleri için Beklentiler ve Hedefler Çalıştayı”nda atılmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen toplantıların ardından, benzer bir proje uygulamasını yerinde ziyaret etmek üzere 3-5 Kasım 2010 tarihinde KYGM yetkilileri tarafından Litvanya ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Projenin Türkiye’de hayata geçirilebilmesine yönelik 10 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da “Turkey Planning Grant Development” başlıklı bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıya KYGM yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye yetkilisi, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Türk Kütüphaneciler Derneği yetkilileri, DPT Bilgi Toplumu Dairesi yetkilileri, Bilgi ve İletişim Teknoljileri Kurumu’ndan bir uzman, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden bir öğretim üyesi, Microsoft Türkiye ofisinden iki yetkili ve Küresel Kütüphanlere Girişimi’nin üç danışmanı ve Küresel Kütüphaneler Girişimi yetkililerinden oluşan bir grup katılmıştır. Bu toplantı sonucunda, Proje Önerisi hazırlama süreci başlatılmıştır.

Proje Önerisi hazırlama süreci devam ederken, 25-27 Nisan 2011 tarihinde Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Seattle’daki merkezine bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 19-22 Haziran 2011 tarihinde Danimarka’da gerçekleştirilen “Geleceğin Kütüphanesi” konferansına katılınmış, hemen ardından 27-29 Haziran 2011 tarihinde ABD Baltimore’da gerçekleştirilen “Eğiticileri Bilinçlendirme Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır. Daha sonraki süreçte, 15-17 Eylül 2011’de Seattle’daki Uzmanlık Grup toplantılarına, 19-21 Eylül 2011 tarihinde Seattle’da gerçekleştirilen “Ortak Öğrenme Toplantısı” katılınmıştır. Bu bağlamda son olarak, 22-26 Nisan 2013 tarihinde Cape Town Güney Afrika’daki “Ortak Öğrenme Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.

Proje Önerisinin hazırlanması için, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından İngiltere orijinli bir danışmanlık şirketinden hizmet satın alınmış, ancak yeterli nitelikte bir öneri ortaya çıkamamıştır. Proje Önerisini hazırlamak ve Projeyi yönetmek üzere Bakanlık onayı ile, Prof.Dr. Mehmet Emin Küçük, 2547 saylı Kanun’un 38. Maddesi uyarınca, 6 Aralık 2011 tarihinden itibaren KYGM’nde görevlendirilmiştir. Prof. Küçük’ün görevlendirilmesi ile birlikte, Proje Önerisi’nin hazırlanmasının yanısıra, hibeyi başvurusunda bulunacak kurum arayışları başlatılmış, projenin büyük ölçekli AR-GE faaliyetlerini içerimesi nedeni ile öncelikle üniversitelerle işbirliği arayışına girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, Hacettepe Teknokent – Teknoloji Transfer Merkezi ile prensipte anlaşmaya varılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile HT-TTM arasında bir işbirliği protokolü ümzalanmıştır. Bu protokole göre, HT-TTM hibe için başvuracak ve projeyi gerçekleştiren kurum rolünü üstlenecek, KYGM de projede önderlik eden kolaylaştırıcı kurum rolünü üstlenecektir. Bu süre içerisinde Prof. Küçük tarafından hazırlanan Proje Önerisi 25 Aralık 2012 tarihinde Bill ve Melinda Gates Vakfı’na sunulmuştur. Dokuz farklı hakem tarafından değerlendirilen Proje Önerisinde bazı değişklikler istenmiş, istenen değişiklikler yerine getirilerek, 11 Şubat 2013 tarihinde nihai başvuru yapılmıştır. 4 Nisan 2013 tarihinde hibe başvurusunun onaylandığı bildirilmiş, hemen ardından 18 Nisan 2013 tarihinde BMGF ve HT-TTM arasında hibe sözleşmesi imzalanmıştır (hibe türü Mali Sorumluluk getiren hibe türü olarak belirlenmiştir). Hibenin ilk dilimi olan $ 2 milyon tutarındaki miktar 16 Mayıs 2013 tarihinde HT-TTM’nin proje için açtırmış olduğu banka hesabına yatırıldı.

Bu arada, projeyi yönetmek üzere, Prof.Dr. Mehmet Emin Küçük için, tekrar Bakanlık onayı alınmış, HT-TTM ile Bakanlık arasında imzalanan protokol gereği, proje ekibi Prof. Küçük tarafından HT-TTM’ye önerilmiş, 1 Temmuz 2013 tarihinde proje ekibi resmi olarak Hacettepe Teknokent AR-GE binasında bulunan ofiste çalışmalarına başlamışlardır.