Ödünç Verme İşlemleri

ÖDÜNÇ VERME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ödünç verme işlemleri, kütüphane tarafından verilen üye kartı veya T.C. Kimlik numarasının olduğu her hangi bir belge ile yapılır.

Üyeler aldıkları materyal için her hangi bir ücret ödemezler.

Yazma ve basma eserler, danışma kaynağı, kullanıcılar tarafında sıklıkla aranan eser ile süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez iken diğer eserler ödünç verilir.

Kullanıcılar, bir seferde en fazla 3 kitap ve 3 adet kitap dışı materyal alabilirler. Kitap için 15 günlük ödünç verme süresi var iken kitap dışı materyaller için 7 gündür. Kullanıcılara tanınan bu süreye ek olarak uzatma hakkı verilir. Uzatma işlemini kullanıcılar isterlerse kütüphaneye gelerek ya da telefon veya elektronik ortam ile yapabilirler. Ancak uzatmak istediği materyali başka kullanıcı istetiyorsa uzatma işlemini gerçekleştiremez.