Amaç ve Hedefler

Amacımız; Toplumun gelişmesine katkı sağlayan kurumların başında gelen halk kütüphanelerinde, yaşanan gelişmeleri, yapılan kültürel faaliyetler hakkında hem okuyucuları hem de diğer meslek elemanlarına duyurmayı amaç edinmektir.

Hedefimiz; Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren kütüphanelerde ve diğer kütüphanelerdeki yapılan ve yapılacak olan etkinliklerinin tek bir merkez üzerinden diğer kütüphanelere ve okuyuculara iletmek ve bilgilendirmektir. Halk kütüphaneleri arasında bilgi paylaşımı yapmak ve meslektaşlar arasında işbirliğini güçlendirmektir.